M/S AALLOTAR har sjösatts 23/7-1971 i Nantes. Foto genom Marko Hänninen samling.