S/S A.J. FALKLAND. Foto Klubb Maritim Västra Kretsen, genom Lennart Falleth samling.