M/S 33 ORIENTALIS. © Foto Diego N. Gabriele González.