M/S WOOLLAHRA. Foto genom Rickard Sahlsten samling.