M/S W.B. YEATS.

Byggs av Flensburger Shiffbau-Gesellschaft, Flensburg, Tyskland för leverans 2018. 

Varvsnummer. 771.

Dimensioner. 194,80 x 31,60 x ? m.

GT?.

Maskineri. 4 dieslar av okänt märke.

Effekt. 33600 kW

Knop. 22,5

Passagerare. 1900.

Hytter 435.

Bilar 300.

Lastmeter. 2800.

IMO. ?.

2016 05 31. Beställd.

2018 01 19. Sjösatt. Vissa delar av överbyggnaden byggdes på Marine Projects Inc, Gdansk, Polen.

Kommer att levereras i maj 2018 till Irish Continental Group (ICG), Dublin, Irland. Satt under Cypriotisk flagg, hemmahamn Limassol.

2018 05. Insatt mellan Irland - Frankrike.

M/S W.B. YEATS.

Tillbaka till Irish Ferries.

© 2018 faktaomfartyg.