M/S Visborg i Flintrännan 13/3-2016. © Foto Peter Asklander.