M/S VIIRE upplagd i Århus 2000. © Foto Micke Asklander.