M/S ULYSSES i Dublin 3/6-2007. Foto Micke Asklander.