S/S TYRA BRATT.  Foto genom Lennart Falleth samling.