M/S BRADING, SOUTHSEA och SHANKLIN. Foto från Nigel Thorntonn samling.