S/S STATSISBRYTAREN.

Byggd 1926 av AB Lindholmen-Motala, Göteborg.

Varvsnummer. 924.

Dimensioner. 62,20 x 17,00 x 7,20 m.

Brt. 2700.

Maskineri. Två trippelångmaskiner.

Effekt. 2941 kW.

Knop. 15,5.

IMO. 5503000.

1925 01. Beställd.

1925 11 21.Sjöatt.

1926 01 29. Avgick mot Hjärtholmen för bunkring.

1926 01 30. provtur.

Levererades 4 februari 1926 till Marinförvaltningen, Stockholm. Avgick Göteborg mot Stockholm.

1929 02 09. Går på grund utanför Trelleborg i dålig sikt. Repareras vid Öresundsvarvet, landskrona.

1930. Omdöpt till ATLE.

1966 03 10. Så havererade förliga maskineriet nä man var på väg mot Oskarshamn så fick man grundkänning.

1966 03. Gick till Karlskrona örlogsvarv för reparation.

1966 09 23. Beslöt man utrangera ATLE.

1967 10. Upphuggen i Grimstad.

S/S STATSISBRYTAREN.

Tillbaka till Svenska Isbrytare.

© 2017 faktaomfartyg.