M/S SAGA i Göteborg efter kollisionen, december 1972. © Foto Åke Karlsson.