M/S ROSA BLANCA. Foto genom Micke Asklander samling.