M/S ROSA BLANCA. Foto genom Peter Asklander samling.