M/S REGENT SKY i Aliaga, december 1987. Foto Selim San, genom Rickard Sahlsten samling.