Rederi Ab Fredrika/ Rederi Ab Manhem.

Båda dessa rederier har sitt ursprung i Kramfors Rederi AB som ägdes av Kramfors AB. 25 maj 1915 bytte Kramfors-rederiet namn till Rederi AB Wilhelmina. 

Den 24 maj 1916 inregistrerade ledningen för Kramfors AB ett nytt bolag vid namn Rederi AB Fredrika med säte i Gudmundrå. 

Den 30 maj 1916 övertar Red AB Fredrika samtliga tillgångar och skulder i Hernösandsrederiet Hernodia. 

1921 flyttades kontoret till Stockholm där Petrus Emanuel Högberg tog plats i Rederiet. 

1923 avgår Fredrikas redare och P E Högberg tog hans plats. 

I mars 1928 flyttas hela bolaget till Stockholm. Red AB Fredrika säljs nu ut till privata aktieägare och upphör att vara ett Kramforsrederi.

Parallellt med Red AB Fredrika grundades 1929 ett nytt rederi benämnt Rederi AB Manhem. 

Styrelsen bestod av samma personer som ingick i Red AB Fredrikas styrelse.

 Bl a ingår ett flertal från släkten Högberg; Petrus Emanuel Högberg, Carl Wilhelm Emanuel Högberg och Erik Herman Högberg. 

Sannolikt drevs båda rederierna som ett enda.

Under sextiotalet säljs ett flertal av Fredrikas fartyg till Panama och Liberia. 

1972 såldes det sista fartyget till Panama och Rederi AB Fredrika upphör att existera.

Rederi AB Manhem var betydligt mindre än Fredrika och hade genom åren endast fyra fartyg i drift (Fredrika hade nitton fartyg genom åren). 

M/S Dorotea (1918) säljs år 1949 av Red AB Fredrika till Red AB Manhem. Detta fartyg såldes 1956 till Brasilien och Red AB Manhem upphör att existera.

De båda rederiernas skorstensmärken var snarlika. Från och med 1929 hade de ett brett gult (senare vitt) band, och i bandet en blå kontur föreställande en vapensköld.

 I vapenskölden fanns en bokstav, F för Red AB Fredrika och M för Red AB Manhem.

Text Lennart Falleth.