M/S QUANTUM OF THE SEAS i Pireus 18/5-2015. Foto George Koutsoukis.