S/S NORDEN. Foto genom Båtologen, Lennart Falleth samling.