M/S MEGA SMERALDA i Perama 16/5-2008. Foto Georges Koutsoukis.