S/S KIRSTEN PIIL. © Foto Krister Bång, genom Rickard Sahlstens samling.