S/S JULIUS CAESAR. Foto genom Lennart Falleth samling.