S/S HERVOR BRATT.  Foto genom Lennart Falleth samling.