S/S HANSA.

Byggd 1925 av Schiffswerft von Henry Koch AG, Lübeck, Tyskland.

Varvsnummer 252.

Dimensioner. 58,83 m x 8,92 m x 3,8 m.

Brt/ Nrt. 751/484.

Maskineri. En Lübecker Maschinen-Ges trippelexpansion ångmaskineri.

Effekt.  817 ihk.

Knop. 12,5.

Efter ombyggnad. Passagerare. 250.

Hyttplatser.?.

RN. 7222.

IMO. 5153436.

Levererades i juni 1925 till Hallands Ångbåts A/B, Halmstad. Kontraktspris 436.000 skr.

1925 04 08. Sjösatt.

1925 06 19. Provtur.

1925. Ersatte NAJADEN mellan Göteborg - Hallandskusten - Malmö - Köpenhamn - Lübeck.

1928 01 01. Efter hopslagning med Ångfartygs AB Nornan byter ägarrederiet namn till Rederiaktiebolaget Halland-Nornan.

1934 10 13. Fartygets ägare återtar det gamla namnet Hallands Ångbåts AB.

1937. Ombyggd och moderniserad med ökat antal hyttplatser.

1937 04 14 - 1937 04 30. Ersatte KRONPRINSESSAN INGRID mellan Göteborg och Fredrikshavn.

1937 - 1939. Under sommarmånaderna uteslutande i trafik Köpenhamn - Lübeck.

1938 03 28 - 1938 04 12. Ersatte KRONPRINSESSAN INGRID mellan Göteborg och Fredrikshavn.

1939 09. Efter sommartrafiken och världskrigets utbrott lade Hallandsbolaget ner sin passagerartrafik och HANSA lades upp.

1940 12 14. Såld till Det Nordlandske Dampskibsselskap A/S, Bodø, Norge. (Som ersättning för SKJERSTAD, som sjunkit efter en tysk flygattack). Pris 650.000 skr.

1940 12 17. Togs över i Greåker, dit hon kom bogserad av Röda Bolagets HARALD.

1941. Ombyggd vid Fredrikstad Mek. Verksted, Fredrikstad, Norge. Omdöpt till SKJERSTAD. Nytt tonnage var 732 Brt och hon hade certifikat för att medföra 250 passagerare.  

1941. Insatt på ”ilgodstrafik” mellan Bergen - Tromsø,

1941 09 12. Under resa Tranøy - Trondheim började man mitt i natten höra skrik från havet. Fartyget plöjde med full fart genom vatten med överlevande från Barøy, som torpederats av Royal Navy plan från VICTORIOUS, på Vestfjorden utanför Narvik. SKJERSTAD slog stopp och livbåtarna firades, man lyckades rädda 18 personer. Totalt miste 112 personer sina liv i attacken.

1942 04 09. Rekvirerad av Reichskommisar, när hon låg i Trondheim.

1942 04 12. I Trondheim lastades fartyget med 498 lärare, som vägrat lära ut den nazistiska propagandan i skolorna, för transport till fångläger i Kirkenes. Ombord fanns också 59 tyska partifunktionärer, som genast lade beslag på kojerna i första klass och i damsalongen. Lärarna stuvades in i salongen midskepps (110 st) på mellandäcket, i tredje klass avdelningen förut (160 st) och övriga i förliga lastrummet. Fartyget var så fullastat att det var svårt för fångarna att få sitta eller ligga.

1942 04 16. Efter att kaptenen lyckats låna 232 flytvästar från ett annat fartyg avgick man norrut under natten. Vädret var bra under seglatsen och trots det blev flera av de tyska fångvaktarna sjösjuka och det lättade upp stämningen bland lärarna att se det sjuka ”herrefolket” ligga över relingarna. Fartyget besökte flera hamnar, men då fick inte fångarna vara ute på däck.

1942 04 17. Anlände fartyget till Bodø och låg där i fyra dagar. Där fick Röda Korset komma ombord och hade då med sig paket från privatpersoner.

1942 04 21. Avgår SKJERSTAD från Bodø och används som sköld för 5.000 tons lastfartyget SANTOS som transporterar ammunition till Lødingen. Sedan fortsatte SKJERSTAD mot Harstad och Tromsø.

1942 04 23. Anlände fartyget till Tromsø och 6 sjuka fångar togs till sjukhus. Två dagar senare efter att ytterligare livräddningsutrustning tagits ombord fortsatte resan mot Hammerfest, där färskvatten och bunker togs ombord innan resan fortsatte.

1942 04 28. Anlände fartyget till Kirkenes med fångarna efter en skräckfärd med överfyllda lastrum. Lärarna släpptes dock av fartyget först dagen därpå.

1942 05 11. Fartyget lämnar Kirkenes med tyska vakter ombord.

1942 05 16. Ankommer fartyget till Trondheim och tre dagar senare lämnar de tyska vakterna fartyget.

1943 05. Läggs SKJERSTAD upp.

1944-1945. Under vintern ombyggd, vid Pusnes Mek. Verksted, Arendal, för att sättas i trafik längs med Hurtigruten. Överbyggnaden byggdes in med rundad front, fler hytter installerades och kommandobryggan flyttades upp ett däck. Hon förlängdes 10 fot och det nya tonnaget skrevs till 930 brt. Ombyggnaden blev fördröjd då tyskarna ideligen behövde varvsplatser och av rädslan för de allirades bombningar ankrades fartyget upp en bra bit från varvet.

1945 11 17. Ombyggnaden klar och hon sattes i trafik på Hurtigruten mellan Bergen-Tromsø. Hurtigruten gick inte längre norrut på grund av minfara och att hamnarna i norr var ödelagda.

1945 11 23. När fartyget kom till sin hemmahamn för första gången efter kriget arrangerades det en större mottagning ombord.

1946 03. Fartygets turer på Hurtigruten förlängda till Kirkenes.

1946 07 03. Gick SKJERSTAD på grund vid Grinna fyr på Folla i tjocka. De 420 passagerarna räddades med livbåtarna till land. Fartyget ur trafik i tre månader för reparation, ersattes av det gamla fartyget SALTDAL (ex. RHEA byggd 1884).

1947 12 01. Ankom till Trondhjems Mek. Verksted, Trondheim, för ombyggnad till oljeeldning. Än en gång fick ”den gamla Sveaångaren” SALTDAL ersätta på Hurtigruten.

1948 01 01. Utbjuds fartyget till försäljning och en grekisk köpare är intresserad, men misslyckas med finansieringen av köpet. 

1948 01 26. Fartyget var färdigombyggt men hade inte lämnat varvet när YRJAR som låg bredvid kantrade och drog även ner SKJERSTAD med följd att båda fartygen sjönk och lade sig på sidan. SKJERSTAD lade sig med babordssidan på botten och vattenfylldes till hälften.

1948 07. Åter i trafik med ny interiör efter reparation på Trondhjems Mek. Verksted, Trondheim.

1949. I slutet av året grundstötning I Risøyrenna och ur trafik under tre månader.

1952. Under sommaren gjordes en turistresa till Kirkenes med många av de lärare som 10 år tidigare farit med henne som fångar.

1956. Upplagd på grund av de höga oljepriserna till följd av Suezkrisen. Ersattes av inhyrda SALTEN.

1957. Åter i Hurtigruten trafik.

1959 05. Upplagd i Bodø.

1959 09. Såld till Holiday Cruises Lines Inc., Panama, för 60.000 USD. Omdöpt till HOLIDAY. I trafik från Miami till Västindien.

1965. Stoppad av US Coast Guard efter att uppvisat flera brister. Tvingades till varv och då ägarna inte kunde betala tog varvet över fartyget och sålde det vidare till okända ägare.

1971. Bogserades till Haiti och blev hotellfartyg nära Cap Haitien.

1982. Övergiven och numera vrak nära Cap Haitien, Haiti, Avförd ur Lloyd’s.

S/S HANSA.

Tillbaka till Sessanlinjen.

© 2012 faktaomfartyg.