M/S GITTE 3 upplagd i Helsingborg 4/4-2009. Foto Micke Asklander.