Ombord HSS STENA DISCOVERY. Foto Rob De Visser.

Tillbaka.