Extrabilder på M/S ROMANTIKA under varvsöversyn, februari 2015. © Foto Erkki Sillaots.

Tillbaka.