M/S LEIF EIRIKSSON på varv. Foto från Anders Bergenek samling.

´

Tillbaka.