Ombord M/S LA SUPERBA. Foto genom Sören Lund Hviid samling.

Inredningsbilder på M/S LA SUPERBA. Foto genom Sören Lund Hviid samling.

Tillbaka.