Bilder från sjösättningen och dopet av M/S KRONPRINS CARL GUSTAF 26 januari 1966. Foto genom Andres Bergenek samling.

Under byggnation.


flaggbyte sker

Tillbaka