Extrabilder på M/S HANSALINE. © foto Jan Philipsen.

Tillbaka.