Ombord M/S SAGA. Foto genom Anders Bergenek samling.

Tillbaka.