En transportcontainer för levande djur ombord M/S HILDASAY 7/2-2010. © Foto Willie Mackay.

 

Tillbaka.