Ombord GTS FINNJET. © Foto Marko Stampehl.

Tillbaka.