Ombord M/S DOKTER WAGEMAKER. © Foto Cai Rönnau.

Tillbaka.