Ritning på M/S EUROPAFÄRJAN II. Genom Rickard Sahlsten samling.

Tillbaka.