Ombord M/S EUROPAFÄRJAN II.  Foto genom Andres Bergenek samling.

Tillbaka.