M/S DOKTER WAGEMAKER i Den Helder 1/7-2006. © Foto Cai Rönnau.