M/T CLIPPER BORDEAUX vid Södra Hammarbyhamnen 16/1-2008. © Foto Micke Asklander.