M/S BERNHARD INGELSSON. Foto genom Klubb Maritim Västra Kretsen, Lennart Falleth samling.