M/S AXEL JOHNSON. Foto genom Rickard Sahlsten samling.