S/S ARNOLD BRATT. Foto genom Lennart Falleth samling.