M/S ALKMINI A i Drapetsona, april 2004. Foto Dinos Lemonis.